ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
 

Τον Δεκέμβριο του 2019 η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με έγγραφο της πρότεινε την τοποθέτηση καμερών τόσο στα περιπολικά όσο και στις στολές των Αστυνομικών με ενσωματωμένες μικρο-κάμερες. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από τις Αστυνομίες πολλών κρατών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Με τη μέθοδο αυτή θα εξασφαλιζόταν...

Με την ψήφιση του Ν. 2226/94, ο οποίος αναμφισβήτητα αποτελεί ιστορικό σταθμό στην πορεία της Ελληνικής Αστυνομίας, επήλθαν ριζικές αλλαγές τόσο στον τρόπο εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές όσο και στον τρόπο εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού.

Σύμφωνα με την από 23-10-2020 ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. η πρότασης της Ομοσπονδίας για το νέο βαθμολόγιο κοστολογήθηκε από τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου της ΕΛ-ΑΣ και υιοθετήθηκε, ενώ την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να προωθηθεί υπό τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν αρκετά δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στη φορολόγηση του εφάπαξ από το έτος 2021 και ότι το μέτρο πιθανόν να εφαρμοστεί αναδρομικά. Ανέφεραν δε, ότι η φορολόγηση του εφάπαξ θα έφτανε στο ποσοστό του 20% και θα αφορούσε τόσο την αποζημίωση απόλυσης, όσο και αναδρομικά ποσά άνω των...

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 2265/1994, στους αντιπροσώπους των Πανελλήνιων Ομοσπονδιών παρέχεται άδεια απουσίας για όλη την διάρκεια των συνεδρίων στα οποία συμμετέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κατ' έτος.

Την Τετάρτη 2-9-2020 συνεδριάζει η Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου σε αυτήν έχουν λάβει διάφοροι φορείς προσκλήσεις για να συμμετέχουν και να αναπτύξουν τις απόψεις τους προκειμένου εξεταστεί το αίτημα τους για να συμπεριληφθούν στην λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών...

Με την ψήφιση του μισθολογίου των Σωμάτων Ασφαλείας (Ν. 4472/2017 ΦΕΚ Α-74) τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας κατατάσσονται σε 4 μισθολογικές κατηγορίες ανάλογα με την προέλευση, τον διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας που έχουν.

Η διαδικασία προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.3686/2008 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για φέτος δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 155 του Κ.Π.Δ., η επίδοση δικογράφου γίνεται με παράδοση του εγγράφου στα χέρια του ενδιαφερομένου διαδίκου από ποινικό ή δικαστικό επιμελητή και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν από όργανο της δημόσιας δύναμης.

Το Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.), χορηγείται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης). Αφορά εφάπαξ βοήθημα των παιδιών ενεργών μετόχων και μερισματούχων και καταβάλλεται σε τέκνα στελεχών και της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι ασφαλισμένα στο ταμείο της πρώην Χωροφυλακής.