Αναγκαία η τροποποίηση του νέου βαθμολογίου για την δίκαιη εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων

2021-02-24

   Το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά από σχετικές ανακοινώσεις, οι αστυνομικοί όλων των βαθμίδων περιμένουν με ανυπομονησία το νέο βαθμολόγιο που προωθείται, με την ελπίδα ότι αυτό θα είναι σωστό και δίκαιο και θα προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί για το αστυνομικό προσωπικό.

  Πριν μερικές ημέρες δημοσιοποιήθηκε τμήμα από το σχέδιο νόμου του υπό διαμόρφωση νέου βαθμολογίου των αστυνομικών. Μελετώντας την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 7β του Ν. 3686/2008, διαπιστώνεται ότι για την βαθμολογική εξέλιξη των Aνθυπαστυνόμων, οι οποίοι δεν έχουν εισαχθεί στο Τ.Ε.Μ.Α. και την προαγωγή τους στον βαθμό του Αστυνόμου Β, τίθεται το κριτήριο των κενών οργανικών θέσεων. Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα λόγω του μικρού αριθμού των οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αστυνόμου Β' που θα ελευθερώνονται ετησίως, με αποτέλεσμα να μην εξελίσσονται οι επόμενοι στη σειρά Υπαστυνόμοι Α'. Η επετηρίδα θα μπλοκάρει στο πρώτο ή δεύτερο χρόνο εφαρμογής του νέου βαθμολογίου και για να προαχθούν οι επόμενοι θα πρέπει πρώτα να αποστρατευτούν οι πρώτοι.

 Ουσιαστικά δηλαδή οι περισσότεροι συνάδελφοι αυτής της κατηγορίας θα παραμένουν στάσιμοι στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α και δεν θα μπορούν να εξελίσσονται περαιτέρω, κάτι που ισχύει και σήμερα καθώς οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι φτάνουν με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι τον βαθμό του Υπαστυνόμου Α'.

 Η πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το βαθμολόγιο που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020, ανέφερε ότι οι Ανθυπαστυνόμοι με 9 έτη στο βαθμό θα προάγονται σε Υπαστυνόμο Β', στη συνέχεια στα τέσσερα έτη σε Υπαστυνόμο Α' και τέλος στα πέντε έτη σε Αστυνόμο Β, χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός των οργανικών θέσεων.

  Η αλλαγή του βαθμολογίου που αναμένεται να συμβεί, αφορά όλους τους συναδέλφους και θα πρέπει να γίνει σωστά και δίκαια. Ο υπηρεσιακός βίος των αστυνομικών πλέον έχει αυξηθεί από τα εικοσιπέντε στα σαράντα έτη και η αλλαγή του βαθμολογίου που θα γίνει τώρα θα αφορά την εξέλιξη του αστυνομικού προσωπικού για τουλάχιστον τα επόμενα δέκα με δεκαπέντε χρόνια.

  Για να μπορούμε να μιλάμε για βελτίωση της παρούσας κατάστασης στην παραπάνω κατηγορία συναδέλφων, θα πρέπει η προαγωγή τους να μην συνδέεται με κενές οργανικές θέσεις και θα πρέπει οι οργανικές των Ανθυπαστυνόμων να μεταφέρονται και να προστίθενται στις οργανικές των Υ/Β, Υ/Α και Α/Β, δηλαδή οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 7β να επεκταθούν και στους προαγόμενους Υ/Α σε Α/Β.

 Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με την τροποποίηση του παραπάνω νόμου, ο οποίος επεξεργάζεται στις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη και θα πρέπει άμεσα η ΠΟΑΣΥ να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξει αυτή η τροποποίηση.-