Διευκρινήσεις σχετικά με τις αναδρομικές κρατήσεις

2018-04-17

Με τη μισθοδοσία μηνός Μαρτίου 2018 και μετά, καταβάλλονται οι αναδρομικές αποδοχές από την 01.01.2017 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4472/2017) στους δικαιούχους. Οι οφειλόμενες εισφορές από τα ταμεία προς τους ασφαλισμένους αστυνομικούς, αποδίδονται και εμφαίνονται στη στήλη «Τακτικές Κρατήσεις - Αναδρομικά» με αρνητικό πρόσημο.

Με την νέα εφαρμογή POL που ανέπτυξαν οι Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναλύονται οι αναδρομικές κρατήσεις υπέρ κύριας σύνταξης και λοιπών Ταμείων. Συγκεκριμένα για να δούμε τις κρατήσεις που οφείλουμε, πόσα χρήματα έχουμε δώσει και πόσα χρωστάμε ακόμα, πρέπει από την εφαρμογή "Aποδοχές μου" του pol, να μεταβούμε στην υποκατηγορία "Aνάλυση Aναδρομικών Kρατήσεων". Εκεί θα δούμε τα στοιχεία των αναδρομικών κρατήσεων . Στο πίνακα φαίνονται αναλυτικά το είδος της κράτησης, το συνολικό οφειλόμενο ποσό, το ποσό δόσης ανά μήνα και το υπολειπόμενο ποσό. Στις περιπτώσεις που το πρόσημο είναι αρνητικό σημαίνει ότι το ποσό αυτό επιστρέφεται στον δικαιούχο. Για παράδειγμα, βλέπουμε, Είδος κράτησης: Διαφορά Προαγωγής Συνολικό οφειλόμενο ποσό: 180€, Ποσό δόσης: 30,02€ και Υπολειπόμενο ποσό :119,96€. Αυτό σημαίνει ότι για την συγκεκριμένη κράτηση το συνολικό ποσό οφειλής είναι 180€, θα δίνουμε κάθε μήνα 30,02 και οφείλουμε ακόμα 119,96 €. Το ποσό δόσης 30,02€ το βλέπουμε επίσης στο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών, στον πίνακα αναδρομικές κρατήσεις προαγωγής, (κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 2). Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να προσθέσουμε δυο ή και παραπάνω κρατήσεις για να βγάλουμε το ποσό. Παράδειγμα η κράτηση 'ΕΙΣΦ. ΜΤΣ/ΕΤΕΑΕΠ(ΠΡ.ΤΠΔΥ)' ποσού 4,43 €, προκύπτει από το άθροισμα των με Α/Α 14,15,16 αναδρομικών κρατήσεων . Αν κάνουμε το ίδιο και με τις υπόλοιπες αναδρομικές κρατήσεις θα δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με τις κρατήσεις που οφείλουμε ή μας οφείλουν αναδρομικά .-

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Νεμωρε δεσερυισε ιδ ιδ φις αεκυε σριβενθυρ αλτερα δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ σαλε περτινασια αν φις νο δυις σονγυε ρεφορμιδανς σιθ ευ ιυς φυγιθ ποπυλω πορρω σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ ανσιλλαε δελισαθισιμι νες επισυρι μνεσαρσχυμ ιδ δισερετ διγνισιμ αβχορρεανθ υθ νες ευ κυο μεις μινιμ ηις ιδ ενιμ ετιαμ ωφφενδιθ ει εαμ πορρω δισερε ερυδιθι δολορες σενσιβυς πρι αν σιθ πυρθο ελιγενδι.