Διευκρινίσεις για την εβδομαδιαία υπηρεσία και το πότε διατάσσονται τα αστυνομικά μέτρα σε συναθροίσεις-συγκεντρώσεις

2018-07-17

Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, με τις δυναμικές και χρόνιες προσπάθειες της Ομοσπονδίας μας, το π.δ. 394/2001 το οποίο αναφέρει για το χρόνο εργασίας του Αστυνομικού Προσωπικού, τροποποιήθηκε το έτος 2013 με το πρωτοποριακό για τα αστυνομικά δεδομένα π.δ. 173/2013, με το οποίο νομοθετήθηκε η εβδομαδιαία υπηρεσία.

Ποιο συγκεκριμένα, η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του π.δ. 394/2001 ανέφερε πριν την τροποποίηση:

« Η ανακοίνωση της υπηρεσίας της επόμενης ημέρας γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την 14.00 της προηγούμενης και η μεταβολή της δεν επιτρέπεται. Η ανακοίνωση υπηρεσίας για τις αργίες και την επόμενη εργάσιμη αυτών, γίνεται μέχρι την 14.00 της προηγούμενης εργάσιμης και για το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα μέχρι την 14.00 της Παρασκευής. Η υπηρεσία αστυνομικών μέτρων για γνωστές συναθροίσεις και συγκεντρώσεις διατάσσεται από τις υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την εκδήλωση αυτών.»

Η παραπάνω παράγραφος αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 173/2013, ως εξής :

« Η υπηρεσία ανακοινώνεται, υποχρεωτικά, σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πάντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν».

Άρα το εδάφιο της παραπάνω παραγράφου που ανέφερε ότι η υπηρεσία αστυνομικών μέτρων για γνωστές συναθροίσεις και συγκεντρώσεις διατάσσεται από τις υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την εκδήλωση αυτών, πλέον δεν ισχύει.

Η εβδομαδιαία υπηρεσία λοιπόν μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, μόνο εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.-