Επιδόσεις δικογράφων με ηλεκτρονικό τρόπο

2020-06-02

Σύμφωνα με το άρθρο 155 του Κ.Π.Δ., η επίδοση δικογράφου γίνεται με παράδοση του εγγράφου στα χέρια του ενδιαφερομένου διαδίκου από ποινικό ή δικαστικό επιμελητή και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν από όργανο της δημόσιας δύναμης.

Στα όργανα της δημόσιας δύναμης συγκαταλέγονται και οι αστυνομικοί και γι' αυτό το λόγο έχει «φορτωθεί» στην ΕΛ-ΑΣ το πάρεργο των επιδόσεων.

Σε σύνολο 332 δήμων ανά την επικράτεια αριθμούν περισσότερες από 1000 υπηρεσίες επιπέδου αστυνομικού τμήματος, που αναλογούν σε τουλάχιστον 1500 αστυνομικούς οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τις επιδόσεις δικογράφων και λοιπών εγγράφων, ενώ εκτιμάται ότι τουλάχιστον 500 ακόμα απασχολούνται περιστασιακά.

Την στιγμή που το Σώμα μαστίζεται από έλλειψη προσωπικού δεν μπορεί να διατίθενται τόσοι πολλοί αστυνομικοί στο πάρεργο των επιδόσεων και να απουσιάζουν από τα ουσιαστικά καθήκοντα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, υπάρχουν σύγχρονοι και εναλλακτικοί τρόποι ώστε οι επιδόσεις δικογράφων να γίνονται με ψηφιακό τρόπο. Με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων μέσω κωδικών taxinet και σε συνδυασμό με την αποστολή μηνύματος email ή SMS στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου, αλλά και την τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραλαβής του εγγράφου, είναι εφικτή και μπορεί να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική επίδοση, χωρίς να διαταράσσεται η μυστικότητα της διαδικασίας και η απόδειξη της παραλαβής.

Σχετική αναφορά για την ψηφιακή επίδοση υπάρχει ήδη στο άρθρο 155 του Κ.Π.Δ., που αναφέρει ότι η επίδοση συγκεκριμένων εγγράφων μπορεί να γίνει και με παράδοση του εγγράφου στον ενδιαφερόμενο σε ψηφιακή μορφή, η γνησιότητα του οποίου θα πιστοποιείται με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου και τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εκτιμάται ότι είναι εφικτή η ψηφιακή επίδοση των δικογράφων. Προϋπόθεση είναι να υπάρξει η βούληση και η συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη.

Αποτέλεσμα της υλοποίησης αυτής της διαδικασίας θα είναι η αποδέσμευση αστυνομικού προσωπικού από το πάρεργο αυτό και η ενασχόληση του με θέματα αμιγούς αστυνόμευσης. Σημαντικό επίσης είναι η εξοικονόμηση χρημάτων από την αποστολή όλων αυτών των εγγράφων αλλά και το όφελος που θα προκύψει στη προστασία του περιβάλλοντος με την μεγάλη μείωση του χαρτιού που πλέον θα χρειάζεται.