Επισκευή Υπηρεσιακών Οχημάτων

2019-11-02

Νοέμβριος 2019 και ακόμα όλες οι επισκευές υπηρεσιακών οχημάτων είναι <<παγωμένες>>. Από τον Αύγουστο έως τώρα δεν εκτελείται σχεδόν καμία δαπάνη. Η αιτία είναι η αλλαγή της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ Β'-3264/26.08.2019.

Με την νέα νομοθεσία, δεν μπορεί ο εκάστοτε Διευθυντής των Αστυνομικών Διευθύνσεων να έχει την εξουσιοδότηση για υπογραφή συμβάσεων διαφόρων αναγκών, που είναι άμεσες και επιτακτικές για τη καθημερινή ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών. Όλες οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ, μεταβιβάζονται στο Γενικό Γραμματέα Δημόσια Τάξης, ο οποίος ορίζεται διατάκτης του προϋπολογισμού των ειδικών φορέων που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία. Δηλαδή όλες οι δαπάνες πρέπει να ελέγχονται και να υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών. Με την αδυναμία υπογραφής συμβάσεων για την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων από τον Διευθυντή του νομού, τα υπηρεσιακά οχήματα δεν θα μπορούν να επισκευαστούν και στο τέλος θα ακινητοποιηθούν, όσα δεν έχουν ήδη ακινητοποιηθεί.-