Η αδικία που γεννιέται από το νέο βαθμολόγιο

2021-07-18

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του Ν. 3686/08 άρθρο 7 παρ. 7, η προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων γίνεται είτε με τη συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, είτε με την συμπλήρωση είκοσι δύο (22) ετών πραγματικής υπηρεσίας, όπου τα έντεκα (11) από αυτά να αντιστοιχούν στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμών τους που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας. Παρατηρούμε ότι και στις δυο προϋποθέσεις το κριτήριο της προαγωγής και της αρχαιότητας που θέτει ο νομοθέτης είναι το 26 έτη υπηρεσίας.

  Με τις διατάξεις του νέου βαθμολογίου, όπως έχουν παρουσιαστεί από την ΠΟΑΣΥ, και όπως έχουν δημοσιευτεί σε ιστοσελίδες, ο τρόπος προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων αλλάζει. Δεν εξετάζεται πλέον το πόσα χρόνια είναι ο αστυνομικός στην υπηρεσία, αλλά πόσα χρόνια κατέχει τον βαθμό και έτσι η προαγωγή πλέον των ανθυπαστυνόμων, (Ν. 3686/08 άρθρο 7 παρ. 7) γίνεται με τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό τους.

  Με την εφαρμογή του νέου βαθμολογίου δημιουργείται μια αδικία στους Ανθυπαστυνόμους που φέτος ή τα επόμενα χρόνια συμπληρώνουν 26 έτη υπηρεσίας, αλλά δεν έχουν 9 χρόνια στο βαθμό. Οι συνάδελφοι αυτοί θα αναγκαστούν να περιμένουν ένα, δύο ή ακόμη και παραπάνω χρόνια, προκειμένου να φτάσουν στα 9 έτη στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου για να μπορέσουν να προαχθούν. Ουσιαστικά το νέο βαθμολόγιο τους φέρνει σε δυσμενέστερη θέση και κάποιοι από αυτούς θα χρειαστούν 27, 28 ή και παραπάνω χρόνια υπηρεσίας για να μπορέσουν να γίνουν Υπαστυνόμοι.

  Το θέμα αυτό μπορεί να αφορά μικρό αριθμό συναδέλφων, όμως είναι τουλάχιστον άδικο να μην προαχθούν οι συγκεκριμένοι Ανθυπαστυνόμοι κατ' εξαίρεση, συμπληρώνοντας το κριτήριο που ίσχυε τόσα χρόνια, των 26 ετών υπηρεσίας.

 Η λύση μπορεί να δοθεί με νομοθετική παρέμβαση και παρακαλείται η ΠΟΑΣΥ να δράσει άμεσα.