Κατάργηση άρθρου 223 Π.Κ. (Μετακίνηση οροσήμων)

2019-04-07

Αρκετά είναι τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα που τροποποιούνται με τις νέες διατάξεις του, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 01-07-2019.

Αξιοσημείωτο είναι η κατάργηση του άρθρου 223 Π.Κ. (Μετακίνηση οροσήμων) το οποίο σύμφωνα με την αιτιολογημένη έκθεση καταργήθηκε διότι απηχεί απαρχαιωμένη αντίληψη περί της αποδεικτικής δύναμης των υλικών μέσων.

Το άρθρο 223 ανέφερε:

«1. Όποιος, με σκοπό να βλάψει άλλον, αφαιρεί, καθιστά αγνώριστα, μετατοπίζει ή ψευδώς τοποθετεί ορόσημα ή άλλα σημάδια που χρησιμεύουν για τον καθορισμό ορίων ή του ύψους και της διαίρεσης των υδάτων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

2. Αν η πράξη έγινε χωρίς αυτόν τον σκοπό, με πρόθεση όμως, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι τριών μηνών ή χρηματική ποινή.»

Στην αστυνομική καθημερινότητα, αρκετές φορές οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου, εφαρμόζονταν. Το αυτεπάγγελτο δε αυτού δημιουργούσε αίσθημα δικαίου, ειδικά σε μικροπαραβάσεις διότι δεν ήταν υποχρεωτική η υποβολή έγκλησης και η πληρωμή παραβόλου.

Η κατάργηση του πιθανότατα δημιουργεί πρόβλημα και ενισχύει το αίσθημα της αυτοδικίας, ειδικά σε πολίτες που έχουν κακούς γείτονες.-