Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε στην διαδικασία της ανακύκλωσης

2021-05-13

    Στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», τα τελευταία δύο χρόνια έχουν τοποθετηθεί στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση πλαστικών, γυάλινων και μεταλλικών συσκευασιών. Εκτός από τα σημαντικά περιβαλλοντολογικά οφέλη που έχει η διαδικασία της ανακύκλωσης, αξίζει να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα αυτό προσφέρει ανταποδοτικό όφελος στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». Για κάθε συλλεγόμενη συσκευασία (πλαστική, μεταλλική ή γυάλινη) προσφέρεται από την ανάδοχο εταιρεία το αντίτιμο των τριών (3) λεπτών. Τα έσοδα από την εφαρμογή του προγράμματος πιστώνονται αποκλειστικά στο λογαριασμό Αρωγής Ορφανών τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί, συνοριοφύλακες, πολιτικό προσωπικό) και της Πυροσβεστικής.

  Αξίζει λοιπόν όλοι μας να συμμετέχουμε σε αυτή την οργανωμένη διαδικασία προστασίας του περιβάλλοντος, με την συλλογή και ανακύκλωση των απορριμμάτων μας, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό ηθικά και υλικά τα παιδιά των συναδέλφων που έφυγαν πρόωρα από κοντά μας.-