ΠΕΝΘΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

2019-12-20

Εύλογα υπήρξε ανησυχία στους συναδέλφους βλέποντας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του pol, την μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2020, η οποία δεν περιείχε πενθήμερα και νυχτερινά.

Η ενημέρωση στο pol για τα πενθήμερα και τα νυχτερινά μηνός Νοεμβρίου 2019 γίνεται από την ξεχωριστή επιλογή που υπάρχει με την ένδειξη ΠΕΝ-ΝΥΧ 2019.

Η καταβολή τους θα γίνει κανονικά με την μισθοδοσία Ιανουαρίου 2020.

Καλές Γιορτές.