Περί δώρων Χριστουγέννων Πάσχα και επιδόματος αδείας

2018-10-17

 Μετά τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων σχετικά με το ζήτημα της συνταγματικότητας της κατάργησης των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, αλλά και της επιστροφής χρηματικών ποσών σε συνταξιούχους, έχει προκληθεί έντονη συζήτηση για το εάν μπορούν να επιστραφούν τα δώρα.

Με τις διατάξεις των Ν. 3833/2010 και 3845/2010, το ποσό του δώρου Χριστουγέννων περιορίστηκε στα 500 €, ενώ τα ποσά του δώρου Πάσχα και του επιδόματος αδείας καθορίστηκε στα 250 € το καθένα.

Στη συνέχεια, με την παρ. Γ του Ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής», από 01-01-2013 καταργήθηκαν εντελώς τα δώρα εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων) και το επίδομα αδείας για όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος.

Με μικρό αριθμό προς το παρόν δικαστικών αποφάσεων, έχει κριθεί ότι η πλήρης κατάργηση με το μεσοπρόθεσμο των δώρων και του επιδόματος αδείας, είναι αντίθετη με το Σύνταγμα και με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, με σκεπτικό οτι η δημόσια ωφέλεια που επιδιώκεται να προκύψει από αυτές τις περικοπές, δεν είναι υπέρτερης σημασίας από το δικαίωμα στην περιουσία, με βάση το οποίο προστατεύονται και οι μισθολογικές παροχές παντός είδους. Επιπλέον, τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι η παντελής κατάργηση των δώρων δεν έχει αιτιολογηθεί πλήρως και επαρκώς στο Ν. 4093/2012.

Αντίθετα, όπως κρίθηκε με βάση τις ίδιες ως άνω διατάξεις των Ν. 3833/2010 και 3845/2010, με τις οποίες περικόπηκαν αρχικώς τα επιδόματα εορτών και αδείας στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι περικοπές αυτές δεν αντίκεινται στην αρχή της αναλογικότητας και κατά συνέπεια είναι νόμιμες.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους να διεκδικήσουν τα δώρα, με την άσκηση σχετικής αγωγής, στα ποσά όμως των 500 € για το δώρο Χριστουγέννων και 250 € για το δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας.

Το δε δικαίωμα αναδρομικής εφαρμογής μπορεί να κατοχυρωθεί μόνο για δυο έτη, δηλαδή η άσκηση αγωγής θα αφορά το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2016 μέχρι και Οκτώβριο του 2018. Εξάλλου, η παραγραφή των χρηματικών αξιώσεων έναντι του Δημοσίου επέρχεται με την πάροδο δύο ετών.-