Πρέπει πλέον να νομοθετηθεί άμεσα ένα δίκαιο μισθολόγιο 

2019-09-04

Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματικό το μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας όπως εφαρμόστηκε από 01-01-2017, θεωρείται μείζονος σημασίας και πρέπει να είναι σημαία του συνδικαλιστικού μας κινήματος, στην κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης.

Στα χέρια πλέον της Ομοσπονδίας είναι η υπ αριθμ 852/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία εκτός των άλλων :

1. Επιβάλλεται αυξημένη υποχρέωση στο νομοθέτη να θεσπίζει νέο μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας.

2. Χαρακτηρίζει τα καθήκοντα του συνόλου των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας ως «ιδιαίτερης επικινδυνότητας».

3. Αναγνωρίζει ότι με τις διατάξεις του Νόμου, θίγεται το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πρέπει πλέον η κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την απόφαση και να νομοθετήσει άμεσα ένα δίκαιο μισθολόγιο.

Αναγκαία και επιβεβλημένη είναι η επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2012, χωρίς κριτήρια και περιορισμούς (προσωπική διαφορά, μισθολογικές κατηγορίες κ.λ.π.), η θέσπιση του επικίνδυνου και η αναδρομική ισχύ του μισθολογίου.

Με όπλο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν στην ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Λευκό Πύργο.

Καλούς Αγώνες συνάδελφοι.