Προαγωγή Ανθυπαστυνόμων

2020-07-23

Η διαδικασία προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.3686/2008 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για φέτος δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

Αρκετοί συνάδελφοι συμπλήρωσαν τα κριτήρια της προαγωγής (είκοσι δύο (22) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου), αρχές του χρόνου, ενώ υπάρχει η πληροφόρηση ότι έχει βρεθεί Ανθυπαστυνόμος ο οποίος έχει συμπληρώσει τον Μάιο του 2020, είκοσι έξι (26) έτη πραγματικής υπηρεσίας και προάγεται. Άρα προκύπτει ότι έχει συμπληρωθεί και το τρίτο κριτήριο για την προαγωγή των ανωτέρω συνάδελφων οι οποίοι προάγονται εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους, που προάγονται με είκοσι έξι (26) έτη πραγματικής υπηρεσίας εντός του ίδιου έτους.

Παρά λοιπόν το γεγονός ότι οι εν λόγω Ανθυπαστυνόμοι έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας δεν προβαίνει στις οφειλόμενες ενέργειες για την προαγωγή τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι:

Α) Ημερομηνία προαγωγή όλων των ανωτέρω θα είναι η ημερομηνία συμπλήρωσης των 26 ετών του νεότερου Ανθυπαστυνόμου που προάγεται τον Μάιο και όχι η ημερομηνία συμπλήρωσης των 22 ετών υπηρεσίας εκ των οποίον 11 στο βαθμό. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται αδικία διότι ο νεότερος Ανθυπαστυνόμος γίνεται ο αρχαιότερος Υπαστυνόμος της σειράς προαγωγής ενώ κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, διότι η ημερομηνία προαγωγής ήταν η ημερομηνία συμπλήρωσης των 22 ετών υπηρεσίας εκ των οποίων 11 στο βαθμό.

Β) Φημολογείται ότι η παραπάνω διαδικασία κωλυσιεργεί, περιμένοντας το νέο βαθμολόγιο το οποίο θα ψηφιστεί εντός του έτους και θα προβλέπει προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων με εννέα (9) χρόνια στο βαθμό. Σε αυτή την περίπτωση εφόσον δεν προαχθούν αναδρομικά όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει θα δημιουργηθεί μία κατάφορη αδικία και είναι βέβαιο ότι με αυτή τη διαδικασία θα οδηγηθούμε σε μία νέα «βιομηχανία» προσφυγών.

Παρακαλείται η Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την διερεύνηση των ανωτέρω και τις άμεσες ενέργειες της για την έναρξη της διαδικασίας προαγωγής σύμφωνα με τις ισχύουσα νομοθεσία.