Προσοχή στη προθεσμία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες.

2021-02-17

  Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης Πόθεν Έσχες έτους 2020, από τους υπόχρεους αστυνομικούς, είναι μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2021, στην ηλεκτρονική σελίδα pothen.gr.

  Στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι υπόχρεοι θα πρέπει να επιλέξουν με προσοχή το έτος (2020) και το είδος της δήλωσης (αρχική - ετήσια) που θέλουν να υποβάλλουν.

  Την ένδειξη Αρχική Δήλωση 2020, επιλέγουν μόνο οι υπόχρεοι που για πρώτη φορά αποκτούν την ιδιότητα. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι επιλέγουν την ένδειξη Ετήσια Δήλωση 2020.

  Σε περίπτωση µη υποβολή, ή υποβολή ανακριβούς, ή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, προβλέπονται από το ν. 3213/2003 ποινικές κυρώσεις, ενώ για την εκπρόθεσμη υποβολή απαιτείται πλέον η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου που ανέρχεται στο ποσό των 50€, αν η υποβολή γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας και 100€ μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών.

  Λόγω των έκτακτων ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και συνυπολογίζοντας την πληθώρα των υποχρεώσεων που έχουν οι λογιστές και φοροτεχνικοί αυτήν την περίοδο, καλό θα ήταν να υπάρξει νέα παράταση της προθεσμίας δηλώσεων Πόθεν Έσχες, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά.-