Ρύθμιση θεμάτων αλλοδαπών εγκλωβισμένων στην Χώρα μας

2020-03-31

Ολοένα και πιο σκληρά μέτρα λαμβάνει η Χώρα μας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, οι πολίτες καλούνται να μείνουν σπίτι και να μετακινούνται μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους.

Στις αστυνομικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για θέματα αλλοδαπών, παρατηρούμε να προσέρχεται μεγάλος αριθμός πολιτών από διάφορες χώρες (εκτός Ε.Ε.), οι οποίοι έχουν εισέλθει νόμιμα στη Χώρα μας και αιτούνται παράταση του καθεστώτος νόμιμης παραμονής τους.

Αυτό συμβαίνει γιατί οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα διότι οι χώρες τους έχουν «κλείσει» τα σύνορα τους λόγω της πανδημίας και δεν δέχονται τον επαναπατρισμό των υπηκόων τους.

Στα πλαίσια λοιπόν των νομοθετικών παρεμβάσεων που λαμβάνονται καθημερινά για την αποτροπή διάδοσης του Κορονοϊού, πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις που να ρυθμίζουν τη διαμονή των παραπάνω αλλοδαπών, χωρίς να είναι αναγκαία η μετάβαση τους σε αστυνομικές υπηρεσίες.