Στην κατώτερη βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει το πτυχίο του Αστυφύλακα.

2020-12-11

  Πολύς λόγος έγινε το τελευταίο διάστημα για την ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων με την τροποποίηση του σχετικού νόμου και την αύξηση των εξαμήνων φοίτησης από πέντε σε έξι. Είναι αρκετό όμως αυτό;

  Σύμφωνα με το μητρώο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.), οι απόφοιτοι της Σχολής αστυφυλάκων κατέχουν δίπλωμα Ανώτερης Σχολής κατηγορίας 5. Η φοίτηση σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση πτυχίου αυτής της κατηγορίας, έχει ελάχιστη διάρκεια δυο ακαδημαϊκά έτη και μέγιστη τρία, δηλαδή έξι εξάμηνα.

 Για την ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων βασική προϋπόθεση είναι η αναβάθμιση της κατηγορίας της από πέντε σε έξι, ώστε το πτυχίο του Αστυφύλακα να αναγνωριστεί ως δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Προκειμένου να εφαρμοστεί αυτό, επιβάλλεται η φοίτηση στη Σχολή να διαρκεί οκτώ εξάμηνα.

 Αξιοσημείωτος είναι ο τρόπος που αναβαθμίστηκε η Πυροσβεστική Ακαδημία λίγους μήνες πριν.

 Την 07/02/2020 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4662 με τον οποίο νομοθετήθηκε η αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 του παραπάνω νόμου, η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων πανελλαδικών εξετάσεων, η φοίτηση στη σχολή διαρκεί τέσσερα έτη και πραγματοποιείται σε δύο κύκλους ακαδημαϊκών σπουδών. Ο πρώτος κύκλος διαρκεί πέντε εξάμηνα και ο δεύτερος τρία. Με την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου σπουδών οι πυροσβέστες λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο των αντίστοιχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ενώ στη παράγραφο 15 του ανωτέρω άρθρου αναφέρεται ρητώς ότι οι Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών είναι ισότιμες με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

 Δυστυχώς στη περίπτωση της Σχολής Αστυφυλάκων δεν ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Ουσιαστικά έγινε η προσθήκη ενός μόνο εξαμήνου στην φοίτηση, χωρίς αυτό να είναι ικανό να αλλάξει την κατηγορία του πτυχίου του Αστυφύλακα, το οποίο εν τέλει συνεχίζει να μην αναγνωρίζεται από κανένα Τ.Ε.Ι. της Χώρας ως ισότιμο.

 Αφού λοιπόν το νομοσχέδιο δεν αναβάθμιζε το πτυχίο του Αστυφύλακα, μετά την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας και για όσο διάστημα αυτή βρισκόταν στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. θα έπρεπε να ζητήσει την αλλαγή ή την απόσυρση της, ώστε στο τελικό σχέδιο η σχολή Αστυφυλάκων να συγκαταλέγονταν στις σχολές πανεπιστημιακού επιπέδου, όπως συνέβη στη Σχολή Πυροσβεστών. Τότε πραγματικά θα είχαμε την ανωτατοποίηση της Σχολής.

 Αναφορικά με την διαμόρφωση της τρέχουσας κατάστασης συμπεραίνεται ότι η Σχολή Αστυφυλάκων παραμένει στάσιμη στην κατώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσής.