Εκλογοαπολογιστικό συνέδριο Σεπτεμβρίου. Δικαίωμα να παρευρεθούμε όλοι.

2020-08-31

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 2265/1994, στους αντιπροσώπους των Πανελλήνιων Ομοσπονδιών παρέχεται άδεια απουσίας για όλη την διάρκεια των συνεδρίων στα οποία συμμετέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κατ' έτος.

Τον Μάρτιο του 2020 διεξήχθη στην Αθήνα το 30ο συνέδριο της Ομοσπονδίας και αντιπρόσωποι από όλοι την Χώρα κλήθηκαν να παρευρεθούν κάνοντας χρήση την συνδικαλιστικής άδειας που δικαιούνται.

Την 12 και 13 Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε να γίνει το 31ο Εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ στην Αθήνα.

Δημιουργείται ένα σοβαρό ερώτημα διότι αντιπρόσωποι που έκαναν χρήση της συνδικαλιστικής άδειας τον Μάρτιο του 2020, εφόσον χρησιμοποίησαν και τις τέσσερις ημέρες και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν θα μπορούν να πάρουν τώρα νέα άδεια προκειμένου να συμμετέχουν στο συνέδριο του Σεπτεμβρίου.

Το θέμα πρέπει να το δει άμεσα η ΠΟΑΣΥ ώστε να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση.-