Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την χρήση κάμερας από τους αστυνομικούς.

2020-12-09

 Τον Δεκέμβριο του 2019 η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με έγγραφο της πρότεινε την τοποθέτηση καμερών τόσο στα περιπολικά όσο και στις στολές των Αστυνομικών με ενσωματωμένες μικρο-κάμερες. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από τις Αστυνομίες πολλών κρατών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Με τη μέθοδο αυτή θα εξασφαλιζόταν ακριβής αποτύπωση των πραγματικών περιστατικών και έτσι θα σταματούσε η προβολή αποσπασματικών εικόνων που ερμηνεύονται κατά το δοκούν και συνήθως σε βάρος του Έλληνα Αστυνομικού.

  Την 6 Δεκεμβρίου 2020 και στα πλαίσια των έκτακτων αστυνομικών μέτρων που ελήφθησαν, είδαμε κάτι διαφορετικό να συμβαίνει από αυτό που πολύ σωστά είχε ζητήσει η Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Παρακολουθήσαμε αστυνομικούς των Μ.Α.Τ. να είναι εφοδιασμένοι με φορητές κάμερες, οι οποίες στηρίζονταν σε ειδικό κοντάρι που κρατούσε ο αστυνομικός και είχαν ως αποστολή την καταγραφή της αστυνομικής επιχείρησης. Η κάμερα διέθετε και εξοπλισμό που βρισκόταν πάνω στο σώμα του αστυνομικού ο οποίος παρείχε τη δυνατότητα μεταφοράς και απευθείας μετάδοσης της εικόνας στο κέντρο επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

  Με τη χρήση αυτού του εξοπλισμού και την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας δημιουργούνται τα παρακάτω ερωτήματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια του αστυνομικού:

1. Εκτός από την κάμερα που κρατάει ο αστυνομικός με ειδικό κοντάρι, υπάρχει και η συσκευή που αναμεταδίδει live το βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Η συσκευή αυτή βρίσκεται σε ειδική θήκη πάνω στο σώμα του αστυνομικού και η μεταφορά των αρχείων γίνεται μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Εκτίθεται σε κίνδυνο ο αστυνομικός από την ακτινοβολία που εκπέμπεται από την συγκεκριμένη συσκευή, την οποία φέρει πάνω στο σώμα του για μεγάλο χρονικό διάστημα;

2. Ο αστυνομικός που κρατάει την κάμερα και την έχει χρεωμένη ως υπηρεσιακό υλικό, θα μπορεί να επιχειρήσει και να προστατευτεί σε ενδεχόμενη επίθεση;

3. Ανάγονται στα καθήκοντα του αστυνομικού ο χειρισμός κάμερας ως εικονολήπτης;

4. Μπορούν να προκύψουν προβλήματα νομικής φύσεως στον συνάδελφο που έχει την κάμερα, σχετικά με το πότε τραβάει βίντεο και το που είναι στραμμένη η κάμερα;

Παρακαλείται η Π.Ο.ΑΣ.Υ. να μελετήσει τα παραπάνω και σε θετική περίπτωση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.